Misyonumuz

Kocaeli ilindeki Aile Hekimlerini derneğimiz aracılığıyla tek çatı altında toplayarak;

  • Ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi,
  • Aile Hekimlerinin haklarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda, çalışmalarını sağlamayı,
  • Aile hekimliği uygulamasını yönlendirmeyi ve oluşan sorunların çözümüne hizmet verdiği toplumun sağlığını da dikkate alarak katkıda bulunmayı,
  • Faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinen bir dernektir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun