TIP BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

TIP BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

HABER TARİHİ: 13 Mart 2022
194 Kişi okudu

Tıbbiye' tıp fakültesi karşılığında kullanılsa da, 'tıbbiyeli' sözcüğü Türk Devrim Tarihi'nden bir terimdir; tıp fakültesi öğrencisi olmanın dışında derin, özgün bir anlam taşır. Tıbbiyelilik bir ruh, bir bilinç ve bir terbiyedir; cehalete, taassuba, geriliğe, ezilmişliğe ve istibdata karşı bir direniştir, savaşımdır; "hürriyet"i aramadır. 14 Mart çağdaş tıp öğretiminin başlayış günü olarak bilinse de, Tıbbiyeyi işgal eden ingilizleri protesto etmek için, işgalden 40 gün sonra anımsanmış kutlama günüdür. (Jöntürklerden Sontürklere Tıbbiyeli - Tahir Hatipoğlu)
"Tıbbiyelilik", 1850'li yıllarda eğitim dilinin türkçe olması için örgütlenen, 1915 yılında Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamını Çanakkale’de şehit düştüğü için 1921 yılında mezun veremeyen ve bugün hala insanların yaralarının yanı sıra ruhlarına da dokunabilen bir adanmışlıktır. 
Sorumluklarının yanında haklarının da farkında olan ve bu uğurda mesleki onurunu koruyan tüm "tıbbiyeli"lerin Tıp Bayramlarını kutlarız...
KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun