12.07.2023 KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

12.07.2023 KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

HABER TARİHİ: 12 Temmuz 2023
1750 Kişi okudu

Değerli Meslektaşlarım, değerli sağlık çalışanları, değerli sivil toplum örgütleri ve değerli basın mensupları ;
 
Aile Hekimliği uygulaması 2005 yılında yürürlüğe girmiş ve çok başarılı bir başlangıç yapmıştır.
Bugün büyük bir özveri ve aşkla çalışmakta olan tüm aile hekimi arkadaşlarım o günden bugüne aktif olarak hiç durmaksızın görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir.
2005 yılında başlayan uygulama 2010 yılında kademeli geçişini tamamlamış ve hali hazırda ülkemizde aile hekimliği birim sayısı bugün 25 binlere ulaşmıştır.
Aile Hekimliği Uygulaması ile ;
- Aşılama oranları artmıştır
- Anne ölümleri azalmıştır
- Bebek ölümleri azalmıştır
- Koruyucu sağlık hizmetleri artmıştır
- Bu sistemle vatandaşlarımızın memnuniyeti kazanılmış ve kamu sağlık sektöründe memnuniyet oranı en yüksek alan olmuştur.
Ancak, Zamanla Aile Hekimliği uygulaması bir tükenmişliğe doğru yol almaya başlamıştır ve bu günlerde bu tükenmişliği derinden yaşamaktadır.
Bunun 3 ana sebebi vardır.
- Şiddet
- Aşırı iş yükü ve
- Hak Kaybı
Bugün tüm Türkiye’de sağlık stk’ları olarak basın açıklaması yapmaktayız.
Bizler aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı Ebe, Hemşire, Tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleriyiz.

Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır.  ASM ihtiyaçları  için verilen cari gider ödeneği, enflasyon rakamlarının maalesef çok gerisinde kalmıştır.

Haklarındaki erimeye paralel olarak aile hekimi, ebe, hemşire hastanelerdeki asli kadrosuna veya özel sektörde çeşitli alanlara yönelmiş, azalan cari gider ödemesine bağlı olarak da bir çok ASM; kiralarını, elektrik faturasını, yanında çalıştırdığı personelin maaşını ödeyemez duruma gelmiştir. Maalesef bu sebeple  personel çıkarma haberlerini ülkenin dört yanındaki arkadaşlarımızdan almaya başladık. Standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini  bile almakta zorlanan bir konumda, halkımızın hak ettiği kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımları da aynı şekilde zorlaşmaktadır.
Son 5 yıl içerisinde; Resmi TÜFE artışı %331, asgari ücret artışı %611, Kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya gelmiştir.
5 Temmuz 2023 tarihinde hükümetimizce açıklanan %17.55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve ASÇ’lerin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir.
İVEDİ OLARAK; 05.07.2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Ayrıca;  Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASÇ’lerin ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak % 100 arttırılmalı, eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak %50 arttırılmalı, ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle %50 olarak acil bir şekilde arttırılmalı, Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde; bölge oranları, deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı %100 arttırılmalıdır. Destek ve teşvik ödemesi; ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanların alabilmesi sağlanmalıdır. Destek ve Teşvik ödemesinde Aile sağlığı çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı %3’den %21’e çıkarılmalı, ASÇ’ler için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hak ediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli, Aile hekimleri ve ASÇ’lerden alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran en fazla %20’yi geçmemelidir.
 
 
Kocaeli Aile Hekimliği Derneği
Yönetim kurulu başkanı
FUNDA ATMACAÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun